Offerte aanvragen EK Cashback

Cashbackvoorwaarden

Cashbackvoorwaarden

Indien je in de periode van 11 juni tot 11 juli als particulier EPDM-dakbedekking bij Zelfdakstore hebt aangekocht, ontvang je een terugbetaling, afhankelijk van het EK-resultaat van de Rode Duivels. De kortingen worden als volgt bepaald: 

  • 1/4 FINALE: 5% korting

Deze actie geldt uitsluitend op EPDM-dakbedekking aangekocht bij Zelfdakstore in Eke of Herentals.

Uitsluitend geregistreerde aankopen vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 werkdagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 11/08/2021 worden niet gehonoreerd.

De cashback is enkel mogelijk middels een bankoverschrijving en niet middels een contante betaling of per cheque.

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en geldt niet op afgeprijsde reststukken. Deze actie geldt enkel op unieke producten. Dit betekent dat er geen dubbele aanvragen met hetzelfde factuurnummer ingediend kunnen worden. In geval van retour gestuurde/gebrachte producten vervalt de deelname aan de cashbackactie. Indien de cashback reeds is betaald, dient het bedrag terug gestort te worden.

Zelfdakstore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie/gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden. Zelfdakstore is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de EPDM-dakbedekking in de winkels. Mocht binnen de actieperiode de EPDM-dakbedekking niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie.

Zelfdakstore, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Zelfdakstore en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van de cashback. Zelfdakstore behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Zelfdakstore is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

Persoonlijke gegevens kunnen steeds aangepast of verwijderd worden door contact op te nemen met Zelfdakstore. Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun je melden via info@zelfdakstore.be